Windturbines: Vlaanderen altijd bevoegde overheid

  • 14 juni 2022

Wijziging van bevoegde vergunningverlenende overheid voor grotere windturbines

Vanaf 1 september 2022 zullen alle vergunningsaanvragen voor windturbines vanaf 1.500 kW in een ‘enige’ administratieve aanleg behandelen worden door de Vlaamse Regering.
Het bestaande onderscheid naar ligging in zeehavengebied of het aantal windturbines wordt afgeschaft.

Door deze wijziging wordt een eenvoudiger bevoegdheidsregeling beoogd met minder mogelijkheden van betwisting. Bovendien draagt dit bij aan de eenvormigheid van de beoordeling en realiseert het tijdwinst.

Voor dossiers die ingediend worden voor 1 september 2022 kan de deputatie in sommige gevallen nog steeds de bevoegde overheid zijn.

Op 1 september 2022 zal het omgevingsloket dan ook aangepast worden.

Lees hier het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 2022.


 

Direct naar het Omgevingsloket