Renoveren zonder volume-uitbreiding

verbouwenRenovatiewerken kunnen vergunningsplichtig zijn.

Onder voorwaarden kan een vrijstelling van de vergunningsplicht gelden, of kan de vergunningsplicht vervangen zijn door een meldingsplicht. Hier vindt u de algemene voorwaarden die in heel Vlaanderen gelden. De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.

Zijn de werken vergunningsplichtig, en voldoet uw ingreep niet aan de lokaal geldende voorwaarden voor vrijstelling, dan is het aanvragen van een vergunning verplicht. Dit moet uiteraard voorafgaand aan de werken gebeuren.

Algemene regels over vrijstelling en melding (Vlaams niveau)

NIet-vergunningsplichtige werken

Heel wat eenvoudige onderhoudswerken zijn niet vergunningsplichtig. Denk bijvoorbeeld aan:

 • het vervangen van ramen (glas en schrijnwerk)
 • het vervangen van beschadigd pleisterwerk
 • het herstellen van kapotte verhardingen
 • het vervangen van kepers, panlatten en leien op het dak door nieuwe kepers, panlatten en leien, zonder vervanging van de dragende balken (het dakgebinte)
 • Schilderen en kaleien van gevels

Vrijstelling van vergunningen

Handelingen zonder stabiliteitswerken en zonder wijziging van het fysiek bouwvolume kunnen vrijgesteld zijn van vergunning.

Enkele voorbeelden:

 • het plaatsen van voorzetrolluiken
 • het plaatsen van dakvlakvensters zonder de dragende structuur van het dak te wijzigen
 • het plaatsen van een kleine raamopening, zonder dat de stabiliteit van het gebouw in het gedrang komt
 • het plaatsen van een nieuwe keuken of badkamer

 • het opsplitsen van een slaapkamer in twee kleinere slaapkamers
 • het inrichten van slaapkamers in de zolder
 • het plaatsen van binnenisolatie
 • het vullen van spouwmuren met isolatie

Hiervoor moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden:

 • Voert u deze werken uit om de functie van het pand te wijzigen, om meer wooneenheden te creeëren of om uit te breiden, dan gelden andere regels.
 • Handelingen aan de voorgevel zijn steeds vergunningsplichtig omdat ze het uitzicht van de straat kunnen beïnvloeden.
 • Een vrijstelling is enkel mogelijk indien voldaan wordt aan de algemene checklist 'vrijstellingen'.
  Doorloop deze checklist grondig: Checklist_Vrijstelling (137 kB)
 • De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.

Melding

Werken met betrekking tot de stabiliteit van de constructie uitgevoerd binnen de woning, aan zijgevels, achtergevels of aan het dak kunnen meldingsplichtig zijn.

Enkele voorbeelden:

 • het plaatsen van een nieuwe raamopening in de zij- of achtergevel 
 • het vervangen van dragende balken van het dak door nieuwe dragende balken
 • het geheel of gedeeltelijk herbouwen of vervangen van buitenmuren
 • het plaatsen van dakvlakvensters waarbij de dragende structuur van het dak gewijzigd wordt

Hiervoor moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden:

 • voert u deze werken uit om de functie van het pand te wijzigen, om meer wooneenheden te creëren of om uit te breiden, dan geldt de vergunningsplicht.
 • Een melding is enkel mogelijk indien voldaan wordt aan de voorwaarden uit de algemene checklist 'melding'.
  Doorloop deze checklist grondig: pdf bestandChecklist_Melding.pdf (133 kB)
 • De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.

Geen Vrijstelling of Melding?

Dan moet u een vergunning aanvragen. Dit moet uiteraard voorafgaand aan de werken gebeuren.

Medewerking architect verplicht?

Als een omgevingsvergunning of melding verplicht is, dan is in principe ook altijd de medewerking van een architect verplicht.

Voor een aantal ingrepen geldt een vrijstelling van de verplichte medewerking van een architect. Voorwaarde is wel dat deze ingrepen noch de oplossing van een constructieprobleem met zich meebrengen, noch de stabiliteit van het gebouw wijzigen.

Het gaat ondermeer om:

 • de verbouwings- en inrichtingswerkzaamheden of de werkzaamheden voor de geschiktmaking van lokalen
 • het aanbrengen van een gevelsteen, een bepleistering of een andere gevelbekleding, zonder dat een wijziging van de fundering noodzakelijk is
 • het aanbrengen, wijzigen en dichtmaken van raam- en deuropeningen
 • het aanbrengen van dakvlakvensters en/of fotovoltaïsche zonnepanelen en/of zonneboilers in het dakvlak of op een plat dak
 • het aanbrengen van dakuitbouwen over maximaal één vierde van de dakoppervlakte 
 • het plaatsen van verluchtings-, luchtbehandelings-, rookafzuig- of luchtafzuiginstallaties
 • het plaatsen van zonnetenten of markiezen die ingeklapt, opgevouwen of ingerold kunnen worden
 • het plaatsen van schotelantennes.

De volledige lijst vindt u in het Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de handelingen die vrijgesteld zijn van de medewerking van de architect.

Hoe aanvragen?

Voor vergunningsaanvraag of melding van een eenvoudige ingreep, kunt u gebruik maken van een vereenvoudigd loket: de snelinvoer (aanmelden verplicht). 

U kunt de snelinvoer niet gebruiken voor:

 • ingrepen die
  • de functie wijzigen
  • het aantal woongelegenheden wijzigen
  • constructieve wijzigingen bevatten (ingrepen met impact op de stabiliteit)
 • combinaties van ingrepen

Daarvoor gebruikt u het Omgevingsloket (aanmelding verplicht).

Aanvragen worden gepubliceerd tijdens het openbaar onderzoek en tijdens de beroepstermijn. Lees de privacymededeling.