Uitbreiding / aangebouwd bijgebouw (garage, carport, aangebouwde veranda...)

UitbreidenHet uitbreiden van een woning is vergunningsplichtig.

Onder bepaalde voorwaarden is de vergunningsplicht vervangen door een meldingsplicht.Hier vindt u de algemene voorwaarden die hiervoor in heel Vlaanderen gelden. De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.

Voldoet uw ingreep niet aan de lokaal geldende voorwaarden voor meldingsplicht, dan is het aanvragen van een vergunning verplicht. Dit moet uiteraard voorafgaand aan de werken gebeuren.

Algemene regels over vrijstelling en melding (Vlaams niveau)

Melding

Onder voorwaarden (zie hieronder) kan voor de aanbouw van bijgebouwen aan de woning zoals een veranda, een terrasoverkapping, een carport tegen de zijgevel, een annex met bijkeuken of  een kleine gelijkvloerse uitbreiding de vergunningsplicht onder voorwaarden vervangen worden door een meldingsplicht.

De meldingsplicht vervangt de vergunningsplicht enkel als aan een aantal voorwaarden voldaan is:

 • maximum van 40 vierkante meter aangebouwde bijgebouwen per woning. De reeds bestaande aangebouwde bijgebouwen, zoals veranda’s en bijkeukens moeten meegeteld worden bij de berekening van deze maximale oppervlakte. Losstaande bijgebouwen moeten niet meegeteld worden.
 • De meldingsplicht geldt enkel voor bijgebouwen die:
  • aangebouwd zijn aan de woning (dus niet losstaand)

  • niet hoger zijn dan 4 meter, gemeten vanaf de grond

  • de functie van de woning en het aantal woongelegenheden niet wijzigen

  • in de zijtuin minstens 3 meter van de perceelsgrens blijven

  • in de achtertuin minstens 2 meter van de perceelsgrens blijven

  • of tegen een aanpalend gebouw zijn gebouwd. Ze mogen tot op de perceelsgrens reiken, voor zover de bestaande scheidingsmuur niet gewijzigd wordt. De bouwdiepte van het bijgebouw mag de bouwdiepte van het aanpalend gebouw niet overschrijden.

 • Een melding is enkel mogelijk indien voldaan wordt aan de voorwaarden uit de algemene checklist 'melding'.
  Doorloop deze checklist grondig: pdf bestandChecklist_Melding.pdf (133 kB)
 • De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.

Een voorbeeld:
Brecht en Klaar hebben net een rijwoning gekocht en wensen deze achteraan uit te breiden met een veranda. De veranda heeft een oppervlakte van 36 m². Voor de verbinding tussen de woning en de nieuwe veranda dient in de dragende achtergevel een nieuwe opening te worden gemaakt. Brecht en Klaar moeten dus beroep doen op een architect bij de opstelling van hun meldingsdossier.

Vrijstelling

Het uitbreiden van een woning is nooit vrijgesteld van vergunning. 

Geen Vrijstelling of Melding?

Dan moet u een vergunning aanvragen. Dit moet uiteraard voorafgaand aan de werken gebeuren.

Medewerking architect verplicht?

Als een omgevingsvergunning of melding verplicht is, dan is in principe ook altijd de medewerking van een architect verplicht.

Voor een aantal ingrepen geldt een vrijstelling van de verplichte medewerking van een architect. Voorwaarde is wel dat deze ingrepen noch de oplossing van een constructieprobleem met zich meebrengen, noch de stabiliteit van het gebouw wijzigen.

Het gaat ondermeer om:

 • de verbouwings- en inrichtingswerkzaamheden of de werkzaamheden voor de geschiktmaking van lokalen
 • het aanbrengen van een gevelsteen, een bepleistering of een andere gevelbekleding, zonder dat een wijziging van de fundering noodzakelijk is
 • het aanbrengen, wijzigen en dichtmaken van raam- en deuropeningen
 • het aanbrengen van dakvlakvensters en/of fotovoltaïsche zonnepanelen en/of zonneboilers in het dakvlak of op een plat dak
 • het aanbrengen van dakuitbouwen over maximaal één vierde van de dakoppervlakte 
 • het plaatsen van verluchtings-, luchtbehandelings-, rookafzuig- of luchtafzuiginstallaties
 • het plaatsen van zonnetenten of markiezen die ingeklapt, opgevouwen of ingerold kunnen worden
 • het plaatsen van schotelantennes.

De volledige lijst vindt u in het Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de handelingen die vrijgesteld zijn van de medewerking van de architect.

Hoe aanvragen?

Voor vergunningsaanvraag of melding van een eenvoudige ingreep, kunt u gebruik maken van een vereenvoudigd loket: de snelinvoer (aanmelden verplicht). 

U kunt de snelinvoer niet gebruiken voor:

 • ingrepen die
  • de functie wijzigen
  • het aantal woongelegenheden wijzigen
  • constructieve wijzigingen bevatten (ingrepen met impact op de stabiliteit)
 • combinaties van ingrepen

Daarvoor gebruikt u het Omgevingsloket (aanmelding verplicht).

Aanvragen worden gepubliceerd tijdens het openbaar onderzoek en tijdens de beroepstermijn. Lees de privacymededeling.