Slopen

Slopen

Het slopen / afbreken van constructies is in regel vergunningsplichtig.

Vrijstelling en Melding

VRIJSTELLING

Sommige afbraakwerken kunnen vrijgesteld zijn van vergunning:

  • slopen of verwijderen van zaken waarvan de plaatsing vrijgesteld is van vergunning 
  • volledige afbraak van een vrijstaand bouwwerk of constructie, voor zover dit niet 
    • opgenomen is in de inventaris van bouwkundig erfgoed 
    • groter is dan 100 vierkante meter
    • een bijzonder belang heeft voor de kwaliteit van de leefomgeving, een volkskundige, historische of esthetische waarde heeft, als referentie dient voor de bevolking van een buurt of wijk, of bijdraagt tot het gevoel van een plaatselijke bevolking om tot een bepaalde plek te behoren, zoals: fonteinen, kiosken, pompen, putten, kruisen, calvaries, veldkapellen, standbeelden, wegwijzers, schandpalen, grenspalen, mijlpalen, lantaarnpalen, uurwerken, klokkenspelen, zonnewijzers, hekkens, omheiningsmuren, luifels, graven, herkenningstekens van merkwaardige gebeurtenissen uit het verleden, balies, straatmeubilair, waterkunstwerkjes, bakhuizen, houtskeletbouw, koetshuizen, oranjerieën, priëlen, ijskelders.

Als aan een van deze voorwaarden niet is voldaan, moet u wel een vergunning voor stedenbouwkundige handelingen aanvragen.

Let op: een vrijstelling is enkel geldig als voldaan wordt aan alle voorwaarden uit de docx bestandchecklist (14 kB). Doe steeds navraag bij uw gemeente.

MELDING

Binnen deze categorie zijn er geen meldingsplichtige werken.

Medewerking architect?

Voor werken waarvoor een vergunning voor stedenbouwkundige handelingen nodig is, is in principe ook de medewerking van een architect verplicht.

Bij een aanvraag voor het slopen van losstaande gebouwen is de medewerking van een architect niet vereist.

Hoe aanvragen?

U kunt deze handeling aanvragen via het Omgevingsloket.