Regelgeving

Hier vindt u een overzicht van de regelgeving over de omgevingsvergunning.

Het Omgevingsvergunningsdecreet en -besluit leggen alleen de procedures vast die met betrekking tot de omgevingsvergunning kunnen worden gevoerd.

  • De inhoudelijke bepalingen inzake de ruimtelijke ordening, zoals de regels die een vergunningsplicht of meldingsplicht opleggen, blijven opgenomen in de VCRO en in zijn uitvoeringsbesluiten.
  • De inhoudelijke milieubepalingen zijn opgenomen in titel IV en V van het DABM en in VLAREM II en III. VLAREM II bevat ook de indelingslijst (bijlage I) en de milieuspecifieke procedures zoals de evaluaties en de afwijkingsprocedure.
  • De inhoudelijke bepalingen rond kleinhandel zijn opgenomen in het decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid.
  • De inhoudelijke bepalingen rond vegetatiewijzigingen zijn opgenomen in het decreet natuurbehoud en zijn uitvoeringsbesluit.

De artikelen rond de integratie van kleinhandelsactiviteiten en vegetatiewijzigingen in de omgevingsvergunning treden in werking op 1 augustus 2018.

Goedgekeurde regelgeving over de omgevingsvergunning

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning:


Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning:

 

Besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 tot aanwijzing van de Vlaamse en provinciale projecten:

Noodmaatregelen coronavirus

klik hier voor decreet, besluit en concrete toepassingen

Nieuwe regelgeving in opmaak

Er is geen regelgeving in voorbereiding