Opsplitsen / Zorgwonen

opsplitsen

Een huis opdelen in appartementen, kamerwoningen of studio’s is altijd en overal vergunningsplichtig. Zelfs als je hiervoor geen bouwwerken uitvoert. Ook het verminderen van het aantal woongelegenheden (bijvoorbeeld door twee appartementen samen te voegen) is vergunningsplichtig.

UITZONDERING: MELDINGSPLICHT BIJ ZORGWONEN

Zorgwonen is het creëren van een kleinere woongelegenheid in of bij een bestaande woning zodat maximaal twee oudere of hulpbehoevende personen kunnen inwonen.

Voor zorgwonen wordt de vergunningsplicht onder voorwaarden vervangen door een meldingsplicht.

Lees meer over zorgwonen op de site van het Departement Omgeving

Medewerking architect verplicht?

Als een omgevingsvergunning of melding verplicht is, dan is in principe ook altijd de medewerking van een architect verplicht.

Voor het wijzigen van het aantal woongelegenheden is normalerwijze geen architect nodig, behalve als u ook bouwwerken uitvoert die niet vrijgesteld zijn van architect!

De volledige lijst van vrijstellingen vindt u in het Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de handelingen die vrijgesteld zijn van de medewerking van de architect.

Hoe aanvragen?