Terras of andere verharding, oprit, vijver, zwembad, tuinconstructies

Oprit, vijver, zwembad

Voor het aanleggen van verharde constructies in de tuin heeft u in principe een omgevingsvergunning nodig voor stedenbouwkundige handelingen. Dankzij de vrijstellingsregeling komt u ook zonder vergunning al een heel eind.

De gemeente waar de werken plaatsvinden, kan strengere voorschriften uitvaardigen dan de algemene regels die op Vlaams niveau gelden.  Ze kan dat op basis van lokale wetgeving, zoals een Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) of een Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP).  Neem contact op de gemeente als u werken wil uitvoeren en zeker wil zijn of u daarvoor een vergunning nodig heeft,  of een melding volstaat of de werken vrijgesteld zijn vergunning.  Het is immers de gemeente die de definitieve beslissing neemt. 

Algemene regels over vrijstelling en melding (Vlaams niveau)

VRIJSTELLING

De strikt noodzakelijke toegangen en opritten naar de woning kunnen vrijgesteld zijn van vergunning. Parkeerplaatsen in de voortuin vallen hier niet onder. Wel de toegang tot de voordeur (richtbreedte maximaal 1,5 meter) en de garage (richtbreedte maximaal 3 meter).


De aanleg van een niet–overdekte constructie (siervijver, terras, zwembad, zonnepanelen…) kan vrijgesteld zijn van vergunning tot maximaal 80 vierkante meter per goed in zijtuin en achtertuin. Reeds bestaande niet-overdekte constructies in zijtuin en achtertuin zoals opritten, tuinpaden, terrassen, siervijvers, zwembaden of zonnepanelen moeten meegeteld worden bij de berekening van deze maximale oppervlakte. 

De vrijstelling kan enkel gelden voor constructies die: 

 • geen bouwvolume hebben 
 • niet hoger dan 1,5 meter boven het maaiveld komen
 • 1 meter van de perceelsgrens verwijderd blijven 
 • minder dan 30 meter van de woning verwijderd zijn
 • niet in een kwetsbaar gebied liggen

Enkele mogelijke voorbeelden:

 • een terras
 • een openluchtzwembad
 • een tuinpad
 • het bovengrondse deel van een warmtepomp
 • een op de grond geplaatst zonnepaneel
 • een propaangastank
 • een gemetste barbecue

Een concreet voorbeeld:
De familie Wastyn droomt al jaren van een zwembad in de tuin. Momenteel hebben ze al een kleine siervijver van 15m² en een terras van 20 m². Hun plannen hebben betrekking op het aanleggen van een zwembad van 45m². Vermits 15 + 20 + 45 gelijk is aan 80 kunnen ze het zwembad aanleggen zonder vergunning.

Let op: een vrijstelling is enkel mogelijk indien voldaan wordt aan de pdf bestandchecklist (47 kB). Doe navraag bij uw gemeente.

MELDING

Binnen deze categorie zijn er geen meldingsplichtige werken.

Medewerking architect verplicht?

Voor werken waarvoor een omgevingsvergunning of melding voor stedenbouwkundige handelingen (vroeger: bouwvergunning) nodig is, is in principe ook de medewerking van een architect verplicht.

Het aanleggen van verhardingen, openluchtzwembaden, siervijvers en sportvelden, zonder bijhorende gebouwen, is echter vrijgesteld van de medewerking van een architect. 

Hoe aanvragen?

De 'kleine werken op en rond een gebouw' kan u aanvragen via de snelinvoer. Dat is een afgeslankte versie van het Omgevingsloket waarmee u als burger kleine werken kan aanvragen.

De snelinvoer kan u niet gebruiken voor werken:

 • die de functie wijzigen
 • die het aantal woongelegenheden wijzigen
 • die constructieve wijzigingen bevatten (ingrepen met impact op de stabiliteit)

Daarvoor gebruikt u het Omgevingsloket.


Een aanvraag in de snelinvoer kan maar één handeling bevatten (bv. een terras aanleggen), terwijl een aanvraag in het Omgevingsloket meerdere handelingen kan bevatten (bv. verbouwen van een woning en slopen van een garage). Dossiers via de snelinvoer en dossiers via het Omgevingsloket worden op dezelfde manier behandeld. 

Als burger heeft u ook nog steeds het recht om uw aanvraag analoog in te dienen. Let wel: de gemeente kan hiervoor een toeslag aanrekenen omdat zij wel alles digitaal moet behandelen en dus het analoge dossier nog moet digitaliseren.