Kleinhandelsactiviteiten

Een omgevingsvergunning is vereist voor:

 • het uitvoeren van kleinhandelsactiviteiten in een kleinhandelsbedrijf of handelsgeheel met een netto handelsoppervlakte van meer dan 400 m2
  • in een nieuw op te richten, niet van vergunning vrijgestelde constructie
  • in een bestaand, vergund of hoofdzakelijk vergund gebouw of in tijdelijke vergunde of van vergunning vrijgestelde constructies als de handelsactiviteiten uitgevoerd worden :
   • a) gedurende meer dan honderdtachtig dagen per jaar in geval de handelsactiviteiten verenigbaar zijn met de geldende stedenbouwkundige voorschriften;
   • b) gedurende meer dan negentig dagen per jaar in alle andere gevallen;
    op voorwaarde dat de kleinhandelsactiviteiten in overeenstemming zijn met de uitdrukkelijke voorwaarden van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen;
 • het uitbreiden van een kleinhandelsbedrijf of een handelsgeheel als hierdoor de totale netto handelsoppervlakte :
  a) meer dan 300 m2 groter is dan de vergunde netto handelsoppervlakte, of;
  b) meer dan 20 percent groter is dan de vergunde netto handelsoppervlakte;
 • het samenvoegen van kleinhandelsbedrijven of handelsgehelen waarbij de netto handelsoppervlakte na samenvoeging meer dan 400 m2 bedraagt;
 • het doorvoeren van een belangrijke wijziging van de categorieën van kleinhandelsactiviteiten in een kleinhandelsbedrijf of een handelsgeheel met een netto handelsoppervlakte van meer dan 400 m2. Onder belangrijke wijziging van de categorieën van kleinhandelsactiviteiten wordt begrepen een wijziging waarbij een categorie van kleinhandelsactiviteiten het vergunde aantal vierkante meter netto handels-oppervlakte overschrijdt met minstens een van volgende oppervlakten :
  • 1° met 10 procent van de totale vergunde netto handelsoppervlakte;
  • 2° met 300 vierkante meter.
   Volgende categorieën worden als categorieën van kleinhandelsactiviteiten beschouwd :
  • 1° verkoop van voeding;
  • 2° verkoop van goederen voor persoonsuitrusting;
  • 3° verkoop van planten, bloemen en goederen voor land- en tuinbouw;
  • 4° verkoop van andere producten.

 

Hoe aanvragen of melden?

De pdf bestandHandleiding voor aanvraag omgevingsvergunning bij Kleinhandelsactiviteiten (1.77 MB) geeft een goed overzicht. 

Verder kunt u zich als volgt voorbereiden op de aanvraag:

 • Met onderstaande formulierenkunt u een digitale aanvraag voorbereiden, vooraleer u een project start in het omgevingsloket. Zo weet u precies welke vragen gesteld worden en welke stukken nodig zullen zijn.
 • U kunt het loket vrijblijvend verkennen met het oefenloket. De aanvragen die u in dit oefenloket ingeeft, worden niet door de bevoegde overheid behandeld. 
 • Rechts staan een aantal video's die u wegwijs maken in de digitale loketomgeving.
 • Bekijk hoe je een project aanvraagt in naam van de onderneming waarvoor je werkt.
 • Bij sommige omgevingsvergunningsaanvragen moet u een dossiertaks betalen
 • Aanvragen worden gepubliceerd tijdens het openbaar onderzoek en tijdens de beroepstermijn. Lees de privacymededeling.

Formulier voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen , de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (IIOA), kleinhandelsactiviteiten, vegetatiewijzigingen

docx bestandAanvraagformulier B01 (bijlage bij het besluit - versie 20210924) (143 kB)

docx bestandToelichting bij aanvraagformulier B01 (versie 20201013) (93 kB)

Schema verloop procedure omgevingsvergunningsaanvraag

Direct naar het Omgevingsloket
VIDEO: Aanvraag omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handeling)

VIDEO: Plannen en foto's toevoegen en beheren

VIDEO: Projectinformatie toevoegen

 

VIDEO: Projectinhoudversies: de inhoud aanpassen van een eerder ingediende aanvraag