Heeft u een architect nodig?

Als een melding of vergunning niet nodig is, dan is ook de medewerking van een architect niet nodig. 

Als een melding of vergunning wel nodig is, dan is de medewerking van een architect ook nodig, tenzij het gaat om een type ingreep die bij besluit van de Vlaamse Regering werd vrijgesteld.

De volledige lijst staat in het besluit van de Vlaamse Regering dat ingrepen vrijstelt van de medewerking van een architect. 

Voor particulieren zijn de meest populaire:

 • De verbouwings- en inrichtingswerkzaamheden of de werkzaamheden voor de geschiktmaking van lokalen.
 • Het aanbrengen van een gevelsteen, een bepleistering of een andere gevelbekleding, zonder dat een wijziging van de fundering noodzakelijk is.
 • Het aanbrengen, wijzigen en dichtmaken van raam- en deuropeningen.
 • Het aanbrengen van dakvlakvensters en/of fotovoltaïsche zonnepanelen en/of zonneboilers in het dakvlak of op een plat dak.
 • Het aanbrengen van dakuitbouwen over maximaal één vierde van de dakoppervlakte. 
 • Het plaatsen van verluchtings-, luchtbehandelings-, rookafzuig- of luchtafzuiginstallaties.
 • Het plaatsen van zonnetenten of markiezen, die ingeklapt, opgevouwen of ingerold kunnen worden. 
 • Het plaatsen van schotelantennes.
 • Het plaatsen van
  • een duiventil, een volière of een hok voor dieren, niet groter dan 40m², kroonlijsthoogte beperkt tot 3m en nokhoogte tot 4,5m, met bijbehorende afrastering;
  • een tuinhuisje, een bergplaats, een garage of een carport, niet groter dan 40m², kroonlijsthoogte beperkt tot 3m en nokhoogte tot 4,5m;
  • een serre, niet groter dan 40m², kroonlijsthoogte beperkt tot 3m en nokhoogte tot 4,5m;
  • een veranda of een soortgelijke constructie die bestaat uit minstens 75 % glas of doorzichtig materiaal of een overdekt terras, niet groter dan 40m², kroonlijsthoogte beperkt tot 3m en nokhoogte tot 4,5m.

>> terug naar aanvraag omgevingsvergunning

Direct naar het Omgevingsloket