Contact

Waarvoor hebt u een omgevingsvergunning nodig?

  • (ver)bouwen: omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen (vroeger ‘stedenbouwkundige vergunning’)

  • verkavelingen: omgevingsvergunning voor verkavelen

  • de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA) van klasse 1 of 2

  • kleinhandelsactiviteiten (winkel uitbaten of uitbreiden of assortiment wijzigen)

  • vegetatiewijzigingen

Wanneer moet u een melding doen?

Naast de vergunningsplicht bestaat er een meldingsplicht. Het aanvragen van een vergunning is dan niet nodig. U moet de procedure voor melding volgen.

Of voor uw project de meldingsplicht geldt in plaats van de vergunningsplicht, hangt af van de lokale voorschriften en plannen. Doe daarom steeds eerst navraag bij de gemeente. Volstaat een melding niet, lees dan de info over het aanvragen van een omgevingsvergunning.

Beroep

Het kan zijn dat u niet akkoord gaat met de beslissing van de gemeente (college van burgemeester en schepenen), provincie (deputatie) of gewest (minister) om een vergunning al dan niet toe te kennen. In dat geval kunt u hiertegen in beroep gaan.
Lees hier meer over de beroepsprocedure.

 

Bij wie kunt u terecht?


>> Aanvragen/meldingen/inhoudelijke vragen i.v.m. specifiek dossier

Onderwerp Bevoegde instantie

Omgevingsvergunning voor:

  • stedenbouwkundige handelingen
  • verkavelingen
  • IIOA's klasse 2
desbetreffende gemeente

Omgevingsvergunning voor:

desbetreffende provincie

Omgevingsvergunning voor:

Vlaams gewest (afdeling GOP)

Melding:

  • IIOA's klasse 3
desbetreffende gemeente


>> Vragen over regelgeving

Onderwerp Instantie
Interpretatie bepaalde regelgeving Omgevingsvergunning desbetreffende gemeente
VLAREM Website Vlarem
desbetreffende gemeente
CODEX desbetreffende gemeente


>> Vragen over het Omgevingsloket

Onderwerp Instantie
Vraag om verduidelijking van een begrip dat wordt gebruikt in het Omgevingsloket Departement Omgeving:
omgevingsvergunning@vlaanderen.be
Problemen met aanmelden Bel gratis naar 1700 (elke werkdag van 9 tot 19u)
Problemen tijdens het aanvragen in het Omgevingsloket Helpdesk Omgevingsloket:
Tel: 078 78 78 54 (elke werkdag van 8.00 u. tot 20.00 u.)
Mail: helpdesk.omgevingsvergunning@vlaanderen.be
Aanvragen rechten Oefen-Omgevingsloket (om als professional te kunnen testen) Departement Omgeving:
omgevingsvergunning@vlaanderen.be


>> Beroep

Onderwerp Bevoegde instantie
Beroep tegen een beslissing van de gemeente desbetreffende provincie
Beroep tegen een beslissing van de provincie Vlaams gewest (afdeling GOP)
Beroep tegen een beslissing van de minister Raad voor Vergunningsbetwistingen.  

 

Direct naar het Omgevingsloket