Aanvraag omgevingsvergunning

Hoe aanvragen?

Voorbereiding

Ga eerst na:

Schema verloop procedure omgevingsvergunningsaanvraag

 


Aanvraag doen via het online Omgevingsloket

Iedereen kan online zijn dossier indienen. Dit is de meest eenvoudige manier. 

U kunt zich voorbereiden door onderstaande formulieren te overlopen. Het Omgevingsloket volgt dit stramien. 

Zie ook de toelichtingen hierbij: 

Ga naar het Omgevingsloket of probeer eerst in het vrijblijvende oefenloket.

U kunt ook gebruik maken van de snelinvoer als het gaat om werken uitgevoerd op en rond een vergund gebouw, zonder wijzigingen aan de constructie, wijzigen van het aantal woongelegenheden en/of wijzigen van de hoofdfunctie. Informeer altijd eerst bij het gemeentebestuur!


Aanvraag doen op papier

Digitaal indienen verdient de voorkeur en is in de meeste gevallen verplicht.

Op papier indienen is enkel nog mogelijk voor: 

  • aanvragen zonder verplichte medewerking van een architect
  • Franstalige aanvragen conform de regelgeving in faciliteitengemeenten
  • bijstellingen van verkavelingen waar de kavelgrenzen niet wijzigen
  • aanvragen van louter kleinhandelsactiviteiten of vegetatiewijzigingen

Hier vindt u meer info over indienen op papier.

Normenboeken voor digitale aanvragen omgevingsvergunning

Normenboek voor digitale aanvragen met architect 

Normenboek voor digitale aanvragen zonder architect 

Normenboek voor digitale aanvragen voor infrastructuurwerken en technische werken (van toepassing tot 1 januari 2021)

Normenboek voor digitale aanvragen voor infrastructuurwerken en technische werken (van toepassing vanaf 1 maart 2020)

Direct naar het Omgevingsloket

Het gebruik van de snelinvoer is beperkt tot werken uitgevoerd op en rond een vergund gebouw

  • zonder wijzigingen aan de constructie
  • zonder wijzigen van het aantal woongelegenheden
  • zonder het wijzigen van de hoofdfunctie

Informeer steeds eerst bij het gemeentebestuur!

As-Built Attest

Een as-builtattest is een niet-verplicht attest waarin de architect verklaart dat een constructie niet of slechts minimaal afwijkt van de plannen die vergund werden. Meer weten over het as-builtattest en toegestane kleine afwijkingen van de vergunning.