Normenboeken voor dossiersamenstelling

De gegevens bij een vergunningsaanvraag moeten voldoen aan de technische richtlijnen van de Vlaamse overheid. Die richtlijnen vindt u in de normenboeken. Een aanvraag kan dus onvolledig verklaard worden wanneer de richtlijnen van het normenboek niet gevolgd werden.

In de normenboeken staat duidelijk opgelijst hoe de plannen en foto's moeten worden opgemaakt om ze correct digitaal te kunnen opladen in het Omgevingsloket. 

Normenboeken voor digitale aanvragen omgevingsvergunning

Normenboek voor digitale aanvragen met architect (gewijzigd)

Normenboek voor digitale aanvragen zonder architect (gewijzigd)

Normenboek voor digitale aanvragen voor infrastructuurwerken en technische werken

Normenboeken voor digitale meldingen stedenbouwkundige handelingen

Normenboek voor digitale meldingen van stedenbouwkundige handelingen (gewijzigd)

Dit normenboek kan gebruikt worden om digitaal een melding in te dienen voor stedenbouwkundige handelingen, al dan niet met architect.

 

Normenboek voor aanvragen voor verkavelen en bijstelling digitaal vergunde verkaveling

Normenboek voor digitale aanvragen voor het verkavelen van gronden (gewijzigd)

Normenboek voor aanvragen van een bijstelling van een digitaal vergunde verkaveling (gewijzigd)

Normenboek voor analoge aanvragen

Normenboek voor analoge aanvragen zonder architect (gewijzigd)

Normenboek voor analoge meldingen van stedenbouwkundige handelingen zonder architect (gewijzigd)

Aanmeldmogelijkheden:

> ga naar het loket
> ga naar het oefenloket

Enkel voor opvolging van bestaande DBA-dossiers