Besluit Omgevingsvergunning - bijlagen

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en haar bijlagen

Formulieren (Bijlagen bij het besluit)

Dit zijn de formulieren voor dossiers die op papier worden ingediend. Het online omgevingsloket volgt hetzelfde stramien.

Addendabibliotheek

Addendabibliotheek: bij sommige vragen in de hoofdformulieren wordt u doorverwezen naar addenda met meer gedetailleerde vragen of met info over de te verstrekken gegevens. Deze addenda zijn gebundeld in de addenda-bibliotheek. 

Aanmeldmogelijkheden:

> ga naar het loket
> ga naar het oefenloket

Enkel voor opvolging van bestaande DBA-dossiers